Pokračovat ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování pro ORP Hodonín

07. 07. 2022
Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního
 
top