Vítejte na stránkách S-centra Hodonín

Sociální služba napomáhá seniorům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a důsledně se snaží zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod, aby v souladu s možnostmi S-centra Hodonín mohli pokračovat ve svých dosavadních zvyklostech. Zařízení poskytuje sociální službu v náležité kvalitě a vždy v zájmu seniorůs ohledem na jejich důstojnost.

Sociální služba je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, při zachování a respektování jejich důstojnost a základních lidských práv. Uživatele se snažíme podporovat v jejich dosavadním způsobu života, udržovat a rozvíjet jejich sociální kontakty, zejména s rodinou a místním společenstvím.

Vítejte na stránkách S-centra Hodonín

Sociální služba napomáhá seniorům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a důsledně se snaží zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod, aby v souladu s možnostmi S-centra Hodonín mohli pokračovat ve svých dosavadních zvyklostech. Zařízení poskytuje sociální službu v náležité kvalitě a vždy v zájmu seniorůs ohledem na jejich důstojnost.

Sociální služba je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, při zachování a respektování jejich důstojnost a základních lidských práv. Uživatele se snažíme podporovat v jejich dosavadním způsobu života, udržovat a rozvíjet jejich sociální kontakty, zejména s rodinou a místním společenstvím.

tet title

popis obrázku