S - centrum Hodonín
S - centrum Hodonín
S - centrum Hodonín

Mimořádné opatření

Vítejte na stránkách S-centra Hodonín

Sociální služba napomáhá seniorům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a důsledně se snaží zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod, aby v souladu s možnostmi S-centra Hodonín mohli pokračovat ve svých dosavadních zvyklostech. Zařízení poskytuje sociální službu v náležité kvalitě a vždy v zájmu seniorůs ohledem na jejich důstojnost.

Sociální služba je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, při zachování a respektování jejich důstojnost a základních lidských práv. Uživatele se snažíme podporovat v jejich dosavadním způsobu života, udržovat a rozvíjet jejich sociální kontakty, zejména s rodinou a místním společenstvím.

Plánované akce


Jak to u nás vypadá

S – centrum Hodonín, je nástupnickou organizací Domova důchodců Hodonín, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem byl do 31. 12. 2002 Okresní úřad Hodonín. Po zrušení okresních úřadů přebral zřizovatelskou funkci Jihomoravský kraj.

V souvislosti s přijetím nového zákona o sociálních službách, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007 a se změnou poskytovaných služeb, došlo i ke změně názvu zařízení na S – centrum Hodonín, příspěvková organizace.
Virtuální prohlídka