S – centrum poskytuje uživatelům služby zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu stavu, nepřetržitě 24 hod. denně. Zdravotní péče je poskytována na základě indikace lékaře, odborným zdravotním personálem a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 

Do zařízení dochází pravidelně:

  • praktická lékařka – 1 x týdně (úterý od 8.00 do 11.00 hodin)

  • odborná lékařka z oboru psychiatrie – 1x za 2 měsíc 

  • nutriční terapeutka - konzultace s nutriční terapeutkou dle nutričních potřeb uživatelů

V případě zájmu uživatele jsou zajištěny pravidelné kontroly u diabetologa (1x za 3 měsíce, popř. dle potřeby a zdravotního stavu uživatele).
 
Na základě doporučení praktické lékařky jsou uživatelé přepravováni k odbornému vyšetření sanitním vozem v souladu s platnou legislativou. V případě vzniku akutního stavu, který ohrožuje život uživatele, přivolá všeobecná sestra RZS a poskytne uživateli první pomoc.
 
Zdravotnický personál našeho sociální zařízení neprovádí žádné zdravotní výkony, které vyžadují písemný Informovaný souhlas.

top