Tříkrálová slavnostní mše

07. 01. 2021


Jako každým rokem, tak i v tomto roce jsme uskutečnili slavnostní Tříkrálovou mši, která se koná vždy na počest vysvěcení naší kaple Tří králů a to již po devatenácté. Mše se uskutečnila z důvodu mimořádných opatřeních v atriu. Mši celebroval P. Martin Mokrý. Počet seniorů v atriu byl omezen a proto poslouchali ostatní senioři mši svatou ze svých oddělení, byly také otevřeny dveře u seniorů, kteří jsou upoutáni trvale na lůžku. Tato mše ukončila vánoční svátky v našem domově a snad odstartovala nový začátek a lepší zítřky v tomto novém roce.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat naší zaměstnankyni paní Aničce a jejím dětem za pěvecký doprovod.