Pomalé rozvolňování v S - centru Hodonín

15. 06. 2020

Čas se u nás nezastavil, naopak. Začali jsme pomalu rozvolňovat opatření.

Děkujeme všem za respektování našich pokynů a jejich dodržování.