Poděkování

05. 05. 2020
Děkujeme oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Hodoníně za předání daru od společnosti Procter a Gamble.