Změna cílové skupiny

06. 01. 2020
S účinností ode dne 1. ledna 2020 změna cílové skupiny:
U sociální služby Domov pro seniory se věková hranice snižuje z 65 let na 60 let.
U sociální služby Domov se zvláštním režimem se snižuje z 64 let na 55 let.