Návštěvní řád uvolňování opatření s účinností od 25.5.2020

20. 05. 2020

S účinností ode dne 25. května 2020 se uvolňuje opatření zákazu návštěv v zařízení sociálních služeb. Vzhledem k předpokládanému zvýšenému pohybu návštěv a ochraně našich uživatelů jsme nastavili níže rozepsaná pravidla dle doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Předem děkujeme za pochopení a respektování níže uvedených pravidel Návštěvního řádu.

V případě dotazů se prosím obracejte na vedoucí sociálního a aktivizačního úseku Mgr. Pavlu Konečnou mob.: 601 327 389, tel.:518 399 949.

Návštěva sociálního úseku je možná jen po předešlé telefonické domluvě
s Mgr. Alenou Jánošovou, mob.: 601 500 568, tel.: 518 399 937. A to jen za účelem výdeje finančních depozit nebo vydání pozůstalosti a to ve dnech pondělí a středa od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.30 hod. do 16.30 hod.

Návštěvní řád

 
 1. Návštěvní hodiny jsou určeny každý den od 9:00 – 11:00 hod.
   a od 13:30 – 16:30 hod. Stanovený čas je závazný.
 2. Návštěvy jsou povoleny v režimu max. dvou osob na jednoho uživatele ve stejném čase po dobu nejdéle 1 hod.
 3. Návštěvy jsou povinny používat roušku po celou dobu pobytu v celém zařízení včetně pokojů, zahrady i atria.
 4. Návštěvy jsou povinny při vstupu i při odchodu ze zařízení provést důkladnou dezinfekci rukou dezinfekčním prostředkem nacházejícím se v prostoru recepce.
 5. Návštěva se nahlásí na recepci, nechá si změřit tělesnou teplotu, podá informaci o svém současném zdravotním stavu – nevykazuje-li známky nachlazení nebo kašle. Při teplotě nad 37,0°C nebo jiný pozitivní příznak nemoci je návštěvám odepřena možnost vstupu. Svým podpisem stvrdí seznámení s „Návštěvním řádem“, nahlásí jméno navštíveného uživatele.
 6. Je zakázáno navštěvovat jiné uživatele, vstupovat do jiných pokojů a prostorů mimo označená místa k návštěvám určená.
 7. WC pro návštěvy jsou k dispozici pouze na odděleních, kde pobývá Váš příbuzný.
  Zákaz používání WC přímo na pokojích uživatelů a v atriu!
 8. Při vstupu na oddělení si opět důkladně vydezinfikujte ruce dezinfekcí umístněnou
  po pravé straně za vstupními dveřmi daného oddělení.
 9. Poté se nahlaste u služby konajícího personálu oddělení v prosklené pracovně, kterému opět podáte informace – ke komu přicházíte a předpokládanou dobu návštěvy.
  Zde obdržíte další informace o pravidlech a zásadách při pobytu na dvoulůžkovém pokoji.
 10. Je zakázáno cokoli přinášet do zařízení (dárky, potraviny, hygienické potřeby, aj).
 11. Při návštěvě na dvoulůžkovém pokoji Vás žádám o tolerantní přístup. Nepohybujte
  se po celém pokoji a zůstaňte v prostoru určeném pro Vašeho blízkého. Nepřenášejte židle ani jiné předměty.
 12. Pokud je to možné využijte venkovní prostory v zahradě a vyhrazená místa v atriu označená jako „Prostory pro návštěvy“. Ke vstupu na zahradu využijete hlavní vchod přes recepci, branou kolem parkoviště do prostorů zahrady. Tam budou připraveny stolky a židle v dostatečných rozestupech. 
 13. Dodržujte hygienická pravidla, odstupy a ostatní běžná nařízení. Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem.
 
Děkuji Všem za dodržování tohoto řádu.
 
Bc. Václav Polách MBA
ředitel S-centra Hodonín, p.o.