Aktuální informace Covid - 19

06. 10. 2020
Vážení rodinní příslušníci a přátelé,

musíme Vám bohužel oznámit, že ani našemu zařízení S – centrum Hodonín, příspěvková organizace se výskyt Covidu – 19 nevyhnul. Byl pozitivně testovaný náš zaměstnanec. Preventivním testováním se nákaza projevila i u našich uživatelů a dalších zaměstnanců.

U všech pozitivních uživatelů byla informována rodina a zaměstnanci zůstali v domácí karanténě. Dobrá zpráva je ta, že všechny průběhy jsou mírné nebo bezpříznakové.

Řídíme se dle nařízení a pokynů Krajské hygienické stanice Hodonín a dlouhodobě sledujeme 2x denně tělesnou teplotu všech uživatelů i zaměstnanců, provedli jsme spoustu preventivních opatření. Děkujeme všem za dodržování zákazu návštěv a předávání balíčků svým rodinným příslušníkům. Dále Vás žádáme aby jste volali na oddělení pro informace ohledně svých příbuzných vždy po 14.00 hodině.

Zavedli jsme nová zpřísněná opatření, kdy se zaměstnanci a uživatelé z jiných oddělení vzájemné nepotkávají a snižujeme tak možnost dalšího rozšíření.

Věříme, že společnými silami Covid - 19 zvládneme a naše služby budou poskytovány dále kvalitně.

V případě potřeby dalších všeobecných informací je Vám k dispozici: Mgr. Pavla Konečná – vedoucí sociálního a aktivizačního úseku mob.: 601 327 389

Bc. Václav Polách, MBA
ředitel – S – centra Hodonín, p.o.

Dokumenty ke stažení