Aktuální návštěvní řád

23. 12. 2020
Návštěvní řád s platností od 23. prosince 2020 do odvolání.
Tento návštěvní řád upravuje rozsah návštěv a povinnosti návštěvníků v S – centru Hodonín, p.o. za mimořádné situace ohrožení nákazou Covid 19 a způsob ochrany před nákazou Covid 19.

 
Návštěvní dny PO - NE od 13:00 hod. – 16:30 hod.
za těchto podmínek:

 
       Podmínky pro návštěvy u uživatele:
 

 • nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření nebo POC test
  na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo SMS z Krajské hygienické stanice,
 • osoby, které v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění
  COVID – 19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem,
 • každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID - 19 formou čestného prohlášení. Dokument si můžete stáhnout zde: https://www.s-centrum-hodonin.eu/o-nas/dokumenty).
 • návštěva nebude umožněna, pokud bude uživatel v době návštěvy
  na izolačním pokoji nebo na oddělení, které je v karanténě,
 • návštěvy jsou možné v počtu max. 2 osob ve stejném čase – dítě se počítá jako dospělá osoba
 • doba návštěvy od 13.00  - 16.30 hod.
 • návštěvy se mohou uskutečňovat u mobilních uživatelů v atriu, zahradě a u imobilních uživatelů na pokojích
 
    
Návštěva je povinna po celou dobu přítomnosti:
 
 • používat vlastní respirátor minimálně třídy KN 95 nebo FFP 2,
 • používat vlastní jednorázové rukavice (funkční) – lze zakoupit v každé lékárně,
 • dezinfikovat si ruce na označených místech (příchod i odchod),
 • používat výtah určen jen pro návštěvy,
 • používat WC určené jen pro návštěvy (nepoužívat WC na pokojích),
 • nesundávat ochranné pomůcky a nekonzumovat jídlo ani pití,
 • při návštěvě na pokojích nechejte vždy otevřeny vstupní dveře k provedení preventivní kontroly, zda jsou dodržována mimořádná opatření,
 • na pokoji zůstávejte v prostoru Vám určeném,
 • nepřenášet ani nesahejte na židle ani jiné předměty (všechny povrchy se dezinfikují),
 • balíčky pro Vašeho blízkého odevzdejte na recepci, balíčky budou dezinfikovány,
  den v izolaci a na druhý den budou předány,
 • řídit se po celou dobu návštěvy pokyny pověřeného zaměstnance.

 
 
Při návštěvě Vás důrazně žádám o celkový tolerantní přístup.
Při nedodržování pokynů pověřeného zaměstnance a porušování aktuálního „Návštěvního řádu“ bude návštěva upozorněna na toto porušení a bude vyzvána k okamžitému opuštění
S – centra Hodonín, p.o. a další návštěva nemusí být již uskutečněna.
 
Podmínky návštěv se mohou měnit dle vývoje epidemiologické situace a nařízení příslušných orgánů.
 
 
Děkuji Všem za dodržování tohoto řádu.
 
  
 
                                                  ředitel S - centra Hodonín, p.o.
                                                       Bc. Václav Polách, MBA