Aktuální návštěvní řád s platností od 8. června 2021

08. 06. 2021

Návštěvní řád

s platností od 8. června 2021 do odvolání
Na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 7. června 2021 se upravuje rozsah návštěv a povinnosti návštěvníků v S – centru Hodonín, p.o.

 

 

1) Osoba navštěvující uživatele a nebyla očkovaná proti onemocnění COVID -19 je povinna se prokázat:

a) Potvrzením o absolvování negativního RT-PCR testu - ne starší 7 dnů před zahájením návštěvy.

b) Potvrzením o absolvování negativního antigenního POC testu - ne starší 72 hodin před zahájením návštěvy (testovací místo, zaměstnavatel, čestným prohlášením a to jen v rámci povinného testování zaměstnanců).

c) Lékařskou zprávou u osoby, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba nařízené izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


2) Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že:

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka (doloží kartou o očkování),

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka (doloží kartou o očkování, nebo certifikátem),

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců (certifikát).

Návštěvní hodiny PO – NE
9:00 do 11:00 hod a 13:00 hod. – 17:00 hod.

• každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID -19 formou čestného prohlášení. 

• návštěva nebude umožněna, pokud bude uživatel v době návštěvy na izolačním pokoji nebo na oddělení, které je v karanténě

• návštěvy jsou možné v počtu max. 4 osob ve stejném čase – dítě nad 10 let se počítá jako dospělá osoba

• návštěvy se mohou uskutečňovat u mobilních uživatelů v atriu, zahradě a u imobilních uživatelů na pokojích

Návštěva je povinna po celou dobu přítomnosti v zařízení:

• používat respirátor minimálně třídy KN 95 nebo FFP 2 bez výdechového ventilu (ochranu dýchacích cest nemusí mít děti do 2 let, od 2 do 15 let – mohou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest bránící šíření kapének)

• používat jednorázové rukavice (funkční)

• dezinfikovat si ruce na označených místech (příchod i odchod u vchodu a na každém oddělení)

• používat WC určené výhradně pro návštěvy (ne na pokojích)

• nesundávat ochranné pomůcky a nekonzumovat jídlo ani pití

• při návštěvě na pokojích nechat vždy otevřeny vstupní dveře k provedení preventivní kontroly, zda jsou dodržována mimořádná opatření

• na pokoji zůstávat v prostoru určeném uživateli

• nepřenášet židle a nesahat na jiné předměty

• řídit se po celou dobu návštěvy pokyny pověřených a poučených zaměstnanců.

 

Při nedodržování pokynů pověřeného zaměstnance a porušování aktuálního „Návštěvního řádu“ bude návštěva upozorněna na toto porušení a bude vyzvána k okamžitému opuštění S – centra Hodonín, p.o.


Další návštěva nemusí být již povolena.

Podmínky návštěv se mohou měnit dle vývoje epidemiologické situace a nařízení příslušných orgánů.

                                                                       Děkuji Všem za dodržování tohoto řádu.
                                                                               Bc. Václav Polách, MBA
                                                                           ředitel S - centra Hodonín, p.o.