Aktuální informace Covid - 19

14. 10. 2020
Jako minulý týden, tak i tento přinášíme aktuální informace
z S - centra ohledně Covid - 19.

Dnes začínáme s pozitivními zprávami. Od neděle zrušena karanténa na 4 oddělení, kde se vyskytl Covid - 19. Pomalu se zde vrací život seniorů do normálu a začínají opět fungovat společné aktivity na oddělení.
Začátkem tohoto týdne jsme testovali další 2 oddělení, celkem tedy 70 uživatelů z jiných oddělení a 2 uživatelé byli pozitivní (u těchto uživatelů jsme kontaktovali rodinné příslušníky) a jsou na izolačních pokojích.

Ve čtvrtek proběhne další testování všech zaměstnanců S - centra Hodonín, tak snad budou opět dobré výsledky, držte nám palce.

Stále dodržujeme opatření, kdy uživatelům i zaměstnancům měříme 2 x denně teplotu, aktivity probíhají v menších skupinkách na oddělení, zaměstnanci po celou dobu používají respirátory FFP2 a vzájemně se nepotkávají z jiných oddělení.

Děkujeme především všem zaměstnancům za jejich péči a dodržování hygienických nařízení a zásad. Dále bychom chtěli poděkovat za velmi dobrou spolupráci Krajské hygienické stanici Hodonín a diagnostické laboratoři Spadia Lab Rohatec.

Děkujeme také Vám všem za podpor a zájem, se kterým se setkáváme, velmi si toho vážíme a ceníme.