Úhrady za služby

Služby v S – centru Hodonín jsou zpoplatněny na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 

Úhrada se skládá ze tří základních položek

  • ubytování a strava (celodenní strava, úklid, praní, žehlení, oprava prádla, spotřeba energií) – hrazeno z příjmu (důchodu) uživatele služby
  • ošetřovatelská péče – hrazena z příspěvku na péči v jeho přiznané výši
  • fakultativní činnosti – hrazeno z příjmu (důchodu) uživatele služby

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

platná od 1. ledna 2020

 
Typy pokojů UBYTOVÁNÍ DEN STRAVA DEN ÚHRADA CELKEM
hodnota potravin režijní náklady kuchyně strava celkem úhrada celkem den úhrada celkem měsíc
Jednolůžkový pokoj s balkonem s celodenní stravou (dia strava) 210 100 70 170 380 11 400
Jednolůžkový pokoj bez balkonu, jednolůžkový pokoj s WC pro 2 a 3 uživatele s celodenní stravou (dia strava) 210 100 70 170 380 11 400

Dvoulůžkový pokoj průchozí - průchod přes pokoj spolubydlícího

s celodenní stravou (dia strava)

190 100 70 170 360 10 800
Dvoulůžkový pokoj s celodenní stravou (dia strava) 190 100 70 170 360 10 800
 
 

 

Sazebník fakultativních činností

na rok 2018

V případě zájmu o fakultativní službu se uživatel obrátí přímo na osobu, která odpovídá za zpracování dané fakultativní služby nebo na jakéhokoliv pracovníka S-centra Hodonín, který kontaktuje odpovědnou osobu a ta službu uživateli zajistí
 
  Úhrada Odpovědná osoba
Zapůjčování kompenzačních a hygienických pomůcek uživatelům*
Zápůjčka mechanického vozíku Zdarma vedoucí úseku přímé oblužné péče Jarmila Marčíková
Zápůjčka chodítka Zdarma
Zapůjčování Televize - poplatek hrazen přes SIPO uživatelem Zdarma
Rehabilitace
Perličková koupel částečná (ruce+nohy) 50,- Kč / za 15 min. rehabilitační sestra
Elektroterapie (2x biolampa nebo 2x elektromasážní přístroj nebo hydrozvuk v sidekicku) 56,- Kč
Diadynamické proudy bez doporučení lékaře 1x 56,- Kč
Magnetoterapie - částečná 52,- Kč
Klasická masáž celková 210,- Kč / 60 min
Klasická masáž částečná 90,- Kč / 20 min.
 
*Kompenzační pomůcky lze zapůjčit pouze na dobu nezbytně nutnou a to do doby vyřízení si nové pomůcky přes ZP nebo zakoupení vlastní.