Zdravotní péče

Uživatelům poskytujeme celodenní zdravotní péči dle jejich zdravotního stavu, na základě indikace lékaře, odborným zdravotním personálem.
 

Do zařízení dochází pravidelně:

  • praktická lékařka – 2 x týdně (úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin)

  • odborná lékařka z oboru psychiatrie – 1x za měsíc (od 9.00 do 15.00 hodin)

  • odborný lékař z oboru urologie – dle potřeb

  • nutriční terapeutka - konzultace s nutriční terapeutkou dle nutričních potřeb uživatelů

  • diabetologická poradna – pravidelné sledování v diabetologické poradně, provádění diabetologického vyšetření a kontroly
     

Na odborná vyšetření jsou uživatelé objednáváni k odborným lékařům, v případě potřeby je jim zajištěn převoz k lékaři sanitním vozem.

Zdravotnický personál našeho sociální zařízení neprovádí žádné zdravotní výkony, které vyžadují písemný Informovaný souhlas.