8. U min. 10 uživatelů podpora duchovního života (zajištění kněze při přijímání svátosti na pokojích, doprovázení duchovního při úmrtí uživatele)

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně – ošetřovatelského, vedoucíúseku sociálního a aktivizačního.

Zhodnocení:Velmi dobrá spolupráce s římskokatolickou církví. Kaplan má vždy aktuální seznam uživatel, kteří navštěvují kapli a dále těch, kteří si přejí návštěvu kněze na pokoji. Dle požadavků od uživatelů nebo ve spolupráci s rodinnými příslušníky u uživatel s vyšší mírou podpory, probíhá i doprovázení duchovního při úmrtí uživatele. Dále zařízení navštěvuje i kazatel Apoštolské církve.

Cíl byl splněn