7. Demontáž kuchyňských linek na 5. oddělení a v průchozích pokojích na 4, 3, a 2 oddělení

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí provozního úseku.

Termín: 31. 12. 2018

Zhodnocení: Po důkladném prozkoumání zařazení kuchyňských linek do majetku byly demontovány jen tři kusy, které byly opětovně namontovány v budově a to na kuchyňkách oddělení na patrech. Důvod - kuchyňky jsou součástí budovy a jsou obsahem odpisových plánů budovy. O možnosti realizace celého úkolu se jedná se zřizovatelem.

Cíl byl pozastaven do doby dořešení vzniklého problému