6. Vytvoření 1 vyvýšeného záhonu pro uživatele na mechanickém vozíku aby uživatelé mohli navázat na svůj předchozí způsob života

Zodpovídá: statutární orgán, vedoucí provozního úseku.

Termín 31. 12. 2018

Zhodnocení: Z finančních důvodů bylo rozhodnuto o pozastavení plánovaného cíle a dočasném nahrazení využitím mobilních zahrádek (čtyři kusy) umístěných na patrech.

Cíl byl splněn náhradní variantou