5. Zapojit se do projektu JMK „ Univerzita 3 věku“ cca 10 uživatel

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úsekusociálně-ošetřovatelského.

Zhodnocení:V roce 2018 se projektu JMK „ Univerzita 3 věku“ zúčastnilo celkem 15 uživatelů a plánujeme účast v dalším pokračování projektu.

Cíl byl splněn