4. Pokračovat v projektu zařízení „Jak pak je u nás doma“ navštívit vesnici Lužice a Dolní Bojanovice, zapojit celkem 10 uživatel

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku sociálně-ošetřovatelského.

Zhodnocení: Navázali jsme kontakt se starosty obcí, ale díky zhoršení celkového stavu uživatelů, kteří by cestu do rodného kraje, již nezvládli jsou naplánované návštěvy starostů obce v našem zařízení a krátké přednášky o konkrétní vesnici.

Cíl byl částečně splněn