3. Pokračovat ve spolupráci s partnery z minulých let (Dobromysl, MŠ Pestrokvítek) a navazovat nové kontakty pro spolupráci

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, vedoucí sociálního a aktivizačního úseku

Zhodnocení:V roce 2018 jsme s dobrovolníkem ze sdružení Dobromysl uskutečnili 2x akci „ setkání u božího slova“ a Promítání filmů „Slovácko sa súdí“. S MŠ Pestrokvítek pravidelná setkávání v průběhu roku – společné tvoření, sportovní dopoledne. Dále se nám podařilo navázat nový kontakt se SVČ – příměstské tábory a s ISŠ Hodonín – dopomoc studentů při různých akcích.

Cíl byl splněn