2. Aktivně se zapojit do spolupráce Města Hodonín a partnerských organizací v rámci Projektu „Zdravého město Hodonín" a místní Agendy 21 v roce 2018. Navrhnout a aktivně se účastnit 4 veřejných akcí

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku sociálně - ošetřovatelského, vedoucí úseku zdravotní péče.

Zhodnocení: V tomto roce jsme se aktivně zapojili do spolupráce Města Hodonín a partnerských organizací v rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 a to konkrétně, „Hodina země“, „Světový den zdraví“- přednáška o demenci pro veřejnost, „Miniekojarmark“, „Den tance“, „Národní dny bez úrazůaktivní účast zaměstnanců RHB – pořádání semináře pro veřejnost i personálu na téma ,„Prevence pádů u seniorů“Svátek hudby“- Zahradní slavnost , „Den seniorů“, „Dny zdraví“- přednáška o demenci pro veřejnost, „Evropský týden mobility“- Pétanque mezi odděleními a Sportovní dopoledne s dětmi z MŠ.

Cíl byl splněn.