12. Uspořádat 4 společenské akce se zaměřením na mezigenerační setkávání

Zodpovídá:statutární orgán, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úsekusociálně-ošetřovatelského, vedoucí zdravotního úseku.

V rámci mezigeneračních setkání proběhly tři návštěvy dětí z příměstských táborů, Vysazení lípy ke 100 letům trvání republiky, setkání dětí z MŠ – sportovní dopoledne, velikonoční a vánoční tvoření.

Cíl byl splněn