11. Uspořádat 15 společenských akcí pro uživatele, na které budou přizváni rodinní příslušníci uživatelů a veřejnost

Zodpovídá:vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úsekusociálně-ošetřovatelského, vedoucí zdravotního úseku.

Veřejnost a rodinní příslušníci byli pozváni na tyto akce: Tříkrálová mše svatá, Ples seniorů, Divadelní představení, Sexteto plus, Oáza, Oslava Dne matek, Country na zahradě, Zahradní slavnost, Vánoční kulturní programy, Velikonoční a vánoční dílny a jarmarky, Zpívají manželé Ducháčkovi, Den otevřených dveří, Pálení čarodějnic, Narozeniny uživatelů (každý měsíc), 2x přednáška o demenci.

Cíl byl splněn