10. Minimálně u 5 uživatel zapojení rodin do péče o uživatele (společné vycházky, doprovod k lékaři, účast na společenských akcích)

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úsekusociálně-ošetřovatelského, vedoucí zdravotního úseku.

Zhodnocení: Rodiny uživatelů jsou průběžně informováni o zapojení do péče o svého příbuzného, rodina se zapojuje i do aktivit zařízení. Doprovází své příbuzné – seniory k lékaři, na společenské a kulturní akce v zařízení – Ples seniorů, vánoční jarmark, taneční vystoupení apod.

Cíl byl splněn