9. Uspořádat 4 společenské akce se zaměřením na mezigenerační setkávání

Zodpovídá:statutární orgán, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí zdravotního úseku.

Termín: průběžně 2019