8. Uspořádat 10 společenských akcí pro uživatele, na které budou přizváni rodinní příslušníci uživatel, rodinní příslušníci zaměstnanců a veřejnost

Zodpovídá:vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí zdravotního úseku.

Termín: průběžně 2019