7. Zvýšení počtu rodinných příslušníků, kteří se aktivně zapojují do péče o uživatele minimálně o pět (společné vycházky, doprovod k lékaři, účast na společenských akcích)

Zodpovídá: vedoucí úseku sociálního a aktivizačního, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí zdravotního úseku.

Termín: průběžně 2019