2. Aktivně se zapojit do spolupráce Města Hodonín a partnerských organizací v rámci Projektu „Zdravého město Hodonín a místní Agendy 21 v roce 2018. Navrhnout a aktivně se účastnit 4 veřejných akcí

Zodpovídá: vedoucíúseku sociálního a aktivizačního,vedoucí úseku přímé péče, vedoucí úseku zdravotní péče.

Termín: průběžně2019