1. Pokračovat ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování pro ORP Hodonín

Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí úseku sociálního a aktivizačního

Termín: průběžně 2019