3. Vytvořit reminiscenční koutek v cukrárně zařízení a v atriu

Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí provozního úseku, vedoucí aktivizačního a sociálního úseku.

Termín: 2020