2. Oslovení Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici návrh projektu terapeutické zahrady

Zodpovídá: statutární zástupce, vedoucí aktivizačního a sociálního úseku.

Termín: rok 2021