Naše rozvojové plány

Zhodnocení krátkodobých plánů za rok 2018

Na zhodnocení krátkodobých plánů organizace spolupracovali zodpovědní pracovníci za konkrétní krátkodobý plán. Vyhodnocené krátkodobé plány organizace jsou v souladu s cíli organizace.

Cíl byl splněn
1. Pokračovat ve spolupráci s koordinátorem komunitního plánování pro ORP Hodonín

V Hodoníně dne 15. dubna 2019

 

Zpracovala:

Bc. Pavla Konečná

vedoucí úseku sociálního a aktivizačního

 

Schválil:

Bc. Václav Polách, MBA

ředitel S – centra Hodonín,p.o.

Zpět

KRÁTKODOBÉ PLÁNY organizace