Nabídka práce DZR Hustopeče

26. 10. 2021
Kdo by měl zájem pracovat v Domově v Hustopečích můžete se obracet na Ing. Alici Lužovou, která je manažerkou projektu DZR Hustopeče.
Životopisy s motivačními dopisy můžete zasílat na adresu: luzova@domovhustopece.cz
telefon: 732 735 189
Další informace najdete zde:
web: www.domovhustopece.cz
Ať se Vám všem daří a přeji hodně štěstí. 🍀❤