Historie domova

1926
Historie Domova důchodců Hodonín se datuje od 7. 3. 1926 a původně byl na místě dnešního Domova na Jarošce, na Jarošově ulici v Hodoníně.
1991 – 1992
Vzhledem k již nevyhovujícímu stavu budovy byli uživatelé služeb ve dvou etapách, a to v roce 1991 a v roce 1992, na přechodnou dobu přestěhováni do dvou objektů na Sukově ul. 1 a 2. Tyto budovy byly pronajaty od Moravských naftových dolů Hodonín.
2002
Protože ani tyto prostory nebyly vyhovující, rozhodl tehdejší zřizovatel o výstavbě nového domova důchodců. Dne 16. 12. 2002 byla slavnostně otevřena stávající budova v ulici Na Pískách 4037/11.
2003
S – centrum Hodonín, je nástupnickou organizací Domova důchodců Hodonín, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem byl do 31. 12. 2002 Okresní úřad Hodonín. Po zrušení okresních úřadů přebral zřizovatelskou funkci Jihomoravský kraj.
2007
V souvislosti s přijetím nového zákona o sociálních službách, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007 a se změnou poskytovaných služeb, došlo i ke změně názvu zařízení na S – centrum Hodonín, příspěvková organizace.
2013
Jedná se o moderní, vícepodlažní, bezbariérovou budovu, jejíž dominantou je vnitřní, stavebně uzavřené atrium. Zařízení disponuje jedno a dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením. Většina pokojů je s balkonem. V budově je umístěno nezbytné zázemí pro poskytování služeb, zejména rehabilitační a terapeutický provoz, kuchyně s jídelnou nebo cukrárna. Pro věřící seniory je k dispozici kaple. K budově přiléhá rozlehlá zahrada, vybavená odpočinkovým mobiliářem. U budovy je zřízena zastávka městské hromadné dopravy a parkoviště.