Dobrovolníci

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost vedoucí ku prospěchu druhých lidí. Dobrovolníkem se mohou stát studenti po dovršení 16 let, pracující, matky a otcové na MD, senioři, nezaměstnaní, absolventi škol.

Co může dělat dobrovolník?

 • podílet se na společných aktivitách (tanec, zpěv, skupina Rytmus, keramická dílna, výtvarná dílna, muzikoterapie, různé přednášky)
 • dopomoc uživatelům v aktivizační činnosti
 • předčítat, hrát společenské hry, malovat, zpívat se seniory
 • doprovod seniora na procházce
 • povídání si se seniory
 • pomáhat při údržbě zahrady

Co požadujeme?

 • přátelský vztah k lidem
 • spolehlivost, trpělivost, zájem, aktivní naslouchání
 • respekt k seniorovi
 • uzavření Dohody o dobrovolnické činnosti
 • bezúhonnost – součást Dohody

Co nabízíme a co můžete získat?

 • seznámení s chodem zařízení
 • pomoc a podpora personálu při navazování vztahů se seniory
 • písemné hodnocení dobrovolnické činnosti
 • pocit užitečnosti a smysluplně stráveného času
 • zkušenosti se seniory trpícími Alzheimerovou chorobou a demencí
 • nové zkušenosti a poznání sociální problematiky
 • změnu životních postojů a hodnot

Kontaktní osoby

Vedoucí sociálního a aktivizačního úseku
Mgr. Pavla Konečná
Vedoucí přímé obslužné péče
Jarmila Marčíková