Areál zařízení

S – centrum Hodonín, je nástupnickou organizací Domova důchodců Hodonín, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem byl do 31. 12. 2002 Okresní úřad Hodonín. Po zrušení okresních úřadů přebral zřizovatelskou funkci Jihomoravský kraj.

V souvislosti s přijetím nového zákona o sociálních službách, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007 a se změnou poskytovaných služeb, došlo i ke změně názvu zařízení na S – centrum Hodonín, příspěvková organizace.
Virtuální prohlídka
Jedná se o moderní, vícepodlažní, bezbariérovou budovu, jejíž dominantou je vnitřní, stavebně uzavřené atrium. Zařízení disponuje jedno a dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením. Většina pokojů je s balkonem.
V budově je umístěno nezbytné zázemí pro poskytování služeb, zejména rehabilitační a terapeutický provoz, kuchyně s jídelnou nebo cukrárna. Pro věřící seniory je k dispozici kaple. K budově přiléhá rozlehlá zahrada, vybavená odpočinkovým mobiliářem. U budovy je zřízena zastávka městské hromadné dopravy a parkoviště.
Fotogalerie

Budova

Historie Domova důchodců Hodonín se datuje od 7. 3 1926, který byl původně na místě dnešního Domova na Jarošce, na Jarošově ulici v Hodoníně. Vzhledem k již nevyhovujícímu stavu budovy byli uživatelé služeb ve dvou etapách a to v roce 1991 a v roce 1992, na přechodnou dobu přestěhováni do dvou objektů na slukově ul. 1 a 2. Tyto budovy byly pronajaty od Moravských naftových dolů Hodonín. Protože ani tyto prostory nebyly vyhovující, rozhodl tehdejší zřizovatel o výstavbě nového domova důchodců.

Dne 16. 12. 2002 byla slavnostně otevřena stávající budova v ulici Na Pískách 4037/11.

S - centrum Hodonín je nástupnickou organizací Domova důchodců Hodonín, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem byl do 31. 12. 2002 Okresní úřad Hodonín. Po zrušení okresních úřadů přebral zřizovatelskou funkci Jihomoravský kraj.

Atrium budovy

Dominantou S - centra je vnitřní, stavebně uzavřené atrium. V atriu se nachází dětský koutek, automaty na občerstvení a pravidelně zde pořádáme kulturní akce pro uživatele a jejich rodinné příslušníky.

Knihovna

Uživatelé mohou využít místní knihovnu, která je otevřena v pondělí, středu a v pátek vždy od 9. 00 hod. do 11. 00 hod.

Kaple

Pro věřící uživatele je v zařízení k dispozici kaple Tří králů, která byla 5. ledna 2003 vysvěcena Mons. ThLic. Vojtěchem Cikrlem.

V kapli probíhají pravidelně několikrát za měsíc mše svaté. Chodí sem nejen farář Římskokatolické církve ale i kazatel Apoštolské církve letniční. Duchovní navštěvují uživatelé také individuálně na jejich pokojích. Všichni zaměstnanci plně respektují svobodu náboženského vyznání uživatel.

Cukrárna

V S – centru je otevřena cukrárna, kde si uživatelé mohou mimo potravin a sladkostí zakoupit i věci denní potřeby. Cukrárna je otevřena od pondělí do neděle a to od 10. 00 do 14. 00 hodin. Cukrárna slouží nejen k nákupům sladkostí, ale i jako kulturní místnost ke sledování televize a oslav narozenin uživatelů.

Zahrada

K budově přiléhá rozlehlá zahrada, vybavená odpočinkovým mobiliářem.