Život v domově

Uživatelé si mohou vybrat ze širokého spektra denních aktivit jak individuálních tak skupinových, které jsou přizpůsobeny jejich možnostem.

 

S – centrum pořádá kulturní, společenské a sportovní akce jako je např. Ples seniorů, Country bál, Vánoční a Velikonoční vystoupení, Pétanque, Sportovní odpoledne apod. Tyto společenské akce pořádá zařízení v atriu nebo na zahradě. Pořádaných akcí se mohou účastnit všichni uživatelé, rodinní příslušníci i široká veřejnost. O akcích jsou uživatelé informováni plakátky na nástěnkách, místním radiem a vnitřním video okruhem. Rodinní příslušníci i široká veřejnost je informována na našich webových stránkách i facebooku.

 

Do pravidelných aktivit dílny volného času zařazujeme:

výtvarnou dílnu, šicí dílnu, keramickou dílnu, kuželky, zahradní terapii, muzikoterapiie, pohybovou terapii, taneční skupinu Rytmus, zooterapii (kamerunské kozy, králíci, korely, canisterapie, felinoterapie, ornitoterapie) a Smyslovou aktivizaci. V dílně volného času pracují dvě aktivizační pracovnice, které se plně věnují všem uživatelům.

 

Do aktivit na odděleních zařazujeme:

pečení a vaření, společenské hry, trénování paměti, hudební a filmová odpoledne, přečítání, procházky po zahradě, Bazální stimulaci, Smyslovou aktivizaci. Na odděleních se uživatelům věnují pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče.

 

Pro aktivizaci i odpočinek slouží dílna volného času, klubovny na odděleních, atrium, odpočinkové koutky i rozlehlá zahrada rozdělena do zón. První zóna je nazvána jako „Selský dvůr“, kde je možnost posezení v altánku u výběhu koz kamerunských nebo procházka po užitkové zahrádce. Druhá zóna je zónou odpočinkovou a kulturní, které dominuje velký částečně zastřešený altán s ohništěm k opékání špekáčků, výsadbou okrasných dřevin a rozáriem. Třetí zóna je sportovní, kde je zbudováno hřiště na pétanque a cvičební stroje. Čtvrtá zóna nahrazuje park s odpočinkovým mobiliářem.