Pořádané akce - 2012 - 8. listopadu - vystoupení dětí ze ZŠ

Ve čtvrtek 8. listopadu v 15.00 hodin jsme u nás v zařízení přivítali děti ze ZŠ Vančurova Hodonín. Děti si pro naše seniory připravily asi půlhodinové kulturní pásmo složené ze zpěvu, hry na hudební nástroje, přednesu a také tance. Tímto malým a milým dárkem přispěly k našemu letošnímu výročí, kterým si připomínáme 10. let od otevření S-centra Hodonín.

« Všechny pořádané akce v roce 2012