Pořádané akce - 2012 - 5. října - "Senioři nedejte se"

5. října proběhla v našem zařízení přednáška JUDr. Ing. Zdeňka Dufka (předseda finančního výboru JMK) na téma „Senioři, nedejte se!“ týkající se prevence před podvody a kriminalitou páchanými na seniorech. Senioři se mimo jiné dozvěděli, že na to, aby se ubránili různým podvodníkům a nekalým obchodním praktikám, je třeba se řídit zejména několika jednoduchými pravidly:

  1. Nikdy nepouštějte nikoho cizího do bytu. Když už ho pustíte, nenechávejte ho samotného a ani mu neukazujte, kde máte uložené peníze.
  2. Velmi pečlivě zvažte své nákupy. Nepodléhejte akčním nabídkám s okamžitou platností. Zvažte své finanční možnosti a priority výdajů. Spočítejte, co je nezbytné a co vám po úhradě nutných výdajů jako je nájem, jídlo či léky zbývá. Vyhněte se pokud možno účasti na prodejních zájezdech nebo na domácích předváděcích akcích.
  3. Vždy si pečlivě přečtěte, co podepisujete. Nezapomínejte na texty psané drobným písmem na druhé straně. Pokud smlouva odkazuje na nějaké další smluvní podmínky či ceník, chtějte je také. Pokud něčemu nerozumíte, tak se poraďte s dětmi, vnoučaty nebo známými. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.
  4. Významnější obchody konzultujte s vaším advokátem či notářem. Nespoléhejte na to, že vše zařídí právník druhé strany. Potřebujete někoho, kdo bude hájit vaše zájmy.

Po přednášce následovala bohatá diskuse.

« Všechny pořádané akce v roce 2012