Zdravotní péče

 

Uživatelům poskytujeme celodenní zdravotní péči dle jejich zdravotního stavu, na základě indikace lékaře, odborným zdravotním personálem.

Do zařízení dochází pravidelně:

  • praktická lékařka – 2x týdně ( úterý a středa od 13.00 do 15.00 hodin)
  • odborná lékařka – 1x za měsíc ( od 9.00 do 15.00 hodin)
  • diabetikům nabízíme možnost sledování v diabetologické poradně a pravidelné provádění diabetologického vyšetření a kontroly
  • nutriční ambulance – četnost dle ordinace lékaře (cca po 3 měsících)
  • návštěvy urologa – dle potřeby

Na odborná vyšetření jsou uživatelé objednáváni k odborným lékařům, v případě potřeby je jim zajištěn převoz k lékaři sanitním vozem.

Naše sociální zařízení nevykonává žádné ošetřovatelské intervence, které vyžadují písemný Informovaný souhlas.