Ostatní činnosti

Knihovna

Uživatelé mohou využít místní knihovnu, která je otevřena v pondělí, středu a v pátek vždy od 9. 00 hod. do 11. 00 hod.

 

Cukrárna

V S – centru je otevřena cukrárna, kde si uživatelé mohou mimo potravin a sladkostí zakoupit i věci denní potřeby. Cukrárna je otevřena od pondělí do neděle a to od 10. 00 do 14. 00 hodin.

 

Kadeřnictví

Každou středu od 7. 00 do 14. 00 hodin navštěvuje naše zařízení kadeřnice.

 

Pedikúra

Pravidelně v pátek od 9. 00 do 12. 00 hodin je uživatelům k dispozici pedikúra.

 

Kaple

Pro věřící uživatele je v zařízení k dispozici kaple. V kapli probíhají pravidelně několikrát za měsíc Mše svaté. Chodí k nám nejen děkan Římskokatolické církve, ale i kazatel Apoštolské církve. Duchovní navštěvují uživatelé také individuálně na jejich pokojích. Všichni zaměstnanci plně respektují svobodu náboženského vyznání uživatel.