Domov se zvláštním režimem

 

Sociální služba je přizpůsobena specifickým a individuálním potřebám uživatelů, při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Uživatele se snažíme podporovat v jejich dosavadním způsobu života, udržovat a rozvíjet jejich sociální kontakty, zejména s rodinou a místním společenstvím.

 

Domov se zvláštním režimem tvoří tři oddělení s názvy Vinohrádky, Chrpa a Lípa, která jsou umístěna na 3.NP, 4.NP a 5.NP. Kapacita domova se zvláštním režimem je 106 míst.

 

Služba je poskytována na zásadách:

  • Dodržování práv uživatelů

Zaměstnanci vytváří prostředí, ve kterém jsou práva uživatelů plně dodržována.

  • Respektování svobodné vůle uživatelů

Důležitou součástí života uživatelů je svobodně se rozhodovat a nést přiměřené riziko, které může být s jejich rozhodnutím spojeno.

  • Profesionální a individuální přístup k uživatelům

Každý člověk je jedinečný. Proto zaměstnanci v přístupu k jednotlivým uživatelům zohledňují jejich konkrétní potřeby, přání a představy.

  • Podpora soběstačnosti a aktivního způsobu života uživatelů

Dodržování zásady individuálního přístupu k uživatelům zajistí, že jim poskytovaná pomoc bude příměřená a bude vycházet ze skutečných možností a schopností uživatelů.

  • Zachování důstojnosti uživatelů

Zaměstnanci vždy jednají s uživateli s náležitou úctou a respektem a za každých okolností chrání jejich důstojnost.