Informace pro pozůstalé

 

Vážení pozůstalí,

 

dovolte nám, abychom Vám vyjádřili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého. Rádi bychom Vám poskytli několik informací, které by Vám mohly být v této těžké chvíli nápomocny.

O úmrtí uživatele je informována kontaktní osoba, která je uvedena v dokumentaci uživatele. Veškerý majetek zemřelého (ošacení, osobní věci, cennosti, aj.) sepíše neodkladně službu konající ošetřovatelský personál v přítomnosti alespoň jednoho svědka.

K vyřízení pohřbu budete potřebovat občanský průkaz zemřelého, který je uložen v osobním trezoru na pokoji uživatele, příp. kopii rodného listu.

 

Pozůstalost

Věci jako je obuv, hygienické potřeby, knihy, časopisy, potraviny a si může kontaktní osoba vyzvednout ihned po předložení občanského průkazu.

Cenné věci (telefon, rádio, televize, osobní počítač, klíče, osobní doklady, vkladní knížky, šperky, hodinky), finanční hotovost a osobní věci (ošacení, kompenzační pomůcky) podléhají dědickému řízení a jsou uloženy v depozitním skladu zařízení, případně v trezoru u sociální pracovnice. Pro vyzvednutí pozůstalosti je zapotřebí předložit pravomocné rozhodnutí soudu o dědickém řízení a občanský průkaz. Na jejich základě jsou pak cenné věci předány všem právoplatným dědicům v jeden den.