Dobrovolníci

 

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

 

Jaké činnosti může v zařízení vykonávat?

Mezi činnosti dobrovolníků patří zejména naslouchání, vyprávění, čtení si s uživateli, hraní společenských her či procházky. U uživatelů s omezenou hybností probíhají setkání většinou přímo na pokojích. U pohyblivějších uživatelů je možnost využít kluboven na odděleních.

 

Jak se stát dobrovolníkem v S – centru Hodonín?

Domluvte si schůzku, kde se dozvíte podrobnější informace o dobrovolnictví, o průběhu dobrovolnické činnosti v našem zařízení. Projdete školením a uzavřete smlouvu s S – centrem Hodonín.

 

Kontakt: vedoucí sociálně ošetřovatelského úseku, tel. 518 399 944